Vertriebsbüro, Service Center

Büro Guangzhou

Guangzhou Niederlassung Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Shanghai, Ltd.

天河区林和西路161号中泰国际A座1208室 ,
Guangzhou Shi, Guangdong Sheng, China

TEL   +86 (020)38288422
FAX   +86 (020)38288580